Większa skuteczność działań

Skuteczność działań marketingowych zależy od wielu czynników, m.in. jakości przekazów, ich natężenia, formy, wyboru kanałów komunikacji. Najefektywniejszą formą marketingu jest obecnie spersonalizowany marketing wielokanałowy, który oferuje konsumentom zindywidualizowane treści i komunikuje się z nimi za pośrednictwem wielu różnorodnych środków.

Optymalizacja działań marketingowych wymaga zdefiniowania profilu konsumenta oraz określenia punktów styku z potencjalnymi klientami firmy. Marketerzy muszą więc umiejętnie korzystać z baz danych oraz sprawnie integrować akcje przeprowadzane za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych równocześnie, pamiętając że udostępniane odbiorcom treści powinny być jak najbardziej użyteczne.

Marketing wielokanałowy

Skuteczny marketing to marketing wielokanałowy, docierający do odbiorców jednocześnie za pośrednictwem tradycyjnych mediów (np. radia, telewizji), jak i Internetu (m.in. poprzez mailing, spersonalizowane strony internetowe, portale społecznościowe), telefonu (telemarketing, SMS, MMS) oraz materiałów drukowanych (ulotek, gazetek, wizytówek itp.) W związku ze stale rosnącą liczbą wykorzystywanych kanałów komunikacji marketingowej – należy zadbać o spójność przekazu.

Współcześni konsumenci funkcjonują równocześnie online i offline, dlatego prowadzenie wyizolowanych kampanii (np. za pośrednictwem jednego sposobu komunikacji) zmniejsza ich skuteczność.

Wysoka jakość materiałów

Komunikowanie jakichkolwiek treści klientom (obecnym i potencjalnym) powinno odbywać się przy pomocy najwyższej jakości materiałów, również tych drukowanych. Oryginalna forma, bezbłędnie opracowana treść i doskonała jakość sprawiają, że drukowane materiały reklamowe są skuteczne i atrakcyjne dla ich odbiorców, a co za tym idzie – pozytywnie przekładają się na skuteczność działań marketingowych realizowanych między innymi za ich pośrednictwem.