Pełniejsza wiedza o kliencie

Nowoczesny marketing to marketing skoncentrowany na kliencie, identyfikujący jego potrzeby i rozumiejący kontekst jego wyborów. To klient jest najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, dlatego właśnie coraz większą wagę kładziemy na pogłębianie o nim wiedzy oraz psychologii zachowań konsumenckich, które są podstawą marketingu spersonalizowanego.

Zbieranie informacji o klientach może odbywać się m.in. poprzez formularze rejestracyjne i ankiety, śledzenie aktywności w Internecie (np. historii zakupów, odwiedzanych stron, opinii na forach i kliknięć), czy za pomocą systemów zbierania informacji zwrotnych. Indywidualne kontaktowanie się z klientami ma na celu stworzenie osobistych i trwałych relacji komercyjnych.

Kim jest Twój klient

Profesjonalne zarządzanie relacjami z klientem pozwala przedsiębiorstwom na odkrycie, kim oni są, jak się zachowują, jakie są ich preferencje i oczekiwania. Istotne jest gromadzenie informacji o klientach w sposób ciągły – tylko w ten sposób firma będzie w stanie stworzyć (i stale aktualizować) pełny i prawdziwy ich obraz, a następnie trafnie, spójnie i szybko reagować dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb.

Relacje z klientami powinny opierać się na dwustronnej wymianie informacji. Dialog to możliwość zadawania pytań i wysłuchiwania opinii przez obie jego strony, a także komunikowanie potrzeb, zmian i nowych ofert. Firma działająca w ten sposób zyskuje lojalnych klientów, darzących danego przedsiębiorcę zaufaniem i ceniących jego produkty lub usługi.

Zachowania i preferencje konsumentów

Analiza zachowań konsumenckich daje firmie możliwość określania znaczenia poszczególnych procesów: poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych i ich roli w podejmowaniu decyzji przez klientów. Gromadzenie informacji o zachowaniach i preferencjach konsumentów, a następnie ich maksymalne wykorzystanie możliwe jest dzięki stałej i bieżącej analizie wszystkich danych.