Przekaz indywidualny

Zadaniem komunikacji marketingowej jest takie skonstruowanie przekazu, aby jego odbiorca podjął działania zgodne z oczekiwaniami nadawcy. Jednym z dominujących trendów w marketingu jest personalizacja treści, czyli jej dokładne targetowanie, ścisła selekcja i precyzyjne dopasowanie do profilu odbiorcy.

Spersonalizowany przekaz ma zdecydowanie większą szansę na sukces, czyli wywołanie reakcji klienta. Umiejętne dotarcie do indywidualnych potrzeb odbiorcy komunikatu i oferta zaspokojenia ich to klucz do sukcesu każdego przedsięwzięcia. Podstawą wszelkich działań marketingowych jest więc budowanie solidnych baz danych o klientach (obecnych i potencjalnych) oraz ich umiejętne wykorzystywanie w konstruowaniu przekazów.

Wiedza o Twoim kliencie

Przekaz ma tym większą siłę, im szerszą wiedzę posiadamy o osobach, do których ów przekaz ma być skierowany. Podstawowe dane to za mało! We współczesnym marketingu liczy się wiedza o gustach klienta, jego zainteresowaniach i słabościach, przyzwyczajeniach i ulubionych sposobach spędzania wolnego czasu.

Tę szczegółową wiedzę można zdobyć korzystając m.in. z programów analitycznych, które śledzą i analizują nasze zachowania w Internecie. Na podstawie kliknięć w konkretne artykuły, reklamy i inne materiały – dość precyzyjnie określa się upodobania i oczekiwania potencjalnych klientów. Zestawienie tej wiedzy z danymi zgromadzonymi w bazie danych Twojej firmy umożliwi nam skonstruowanie wysoko spersonalizowanego, skutecznego przekazu.

Personalizacja treści i jej zalety

Personalizacja treści ma wiele zalet, wśród których najważniejsze to optymalizacja procesu dekodowania, przyswajania i wartościowania komunikatu przez klienta. Ponadto przekaz indywidualny to doskonały sposób, by zapobiegać znużeniu i poirytowaniu klienta nadmiarem reklam i ofert zupełnie go nieinteresujących. Spersonalizowany przekaz jest ekonomiczny i efektywny – treści trafiają do osób nimi zainteresowanych, co pozytywnie przekłada się na decyzje zakupowe klientów.