Przetwarzanie danych zwrotnych

Dane zwrotne, które gromadzone są na bieżąco, w trakcie trwania kampanii marketingowej powinny być od razu przetwarzane i wykorzystywane dla optymalizowania podejmowanych działań. Pozwala to na ewentualne przebudowywanie założeń aktualnych kampanii i przeorientowanie akcji realizowanych w ich ramach. Sukcesywne i staranne przetwarzanie danych zwrotnych pozwala również na rozbudowywanie bazy danych firm.

Wzbogacone bazy danych będą stanowiły punkt wyjścia do kolejnych kampanii, które mogą być dzięki temu jeszcze skuteczniejsze. Rozbudowane bazy danych to, obok podstawowych danych socjodemograficznych (płeć, wiek, adres), również informacje o przyzwyczajeniach, preferencjach i zachowaniach konsumentów. Efektywnym sposobem powiększania baz danych jest mechanizm poleceń, w ramach którego zadowolony klient poleca firmę (jej produkty lub usługi) swoim znajomym.

Pozyskiwanie nowych klientów

Każda firma, która chce się rozwijać musi równocześnie dbać o obecnych klientów i skutecznie pozyskiwać nowych odbiorców swoich produktów lub usług. Większość działań marketingowych, a zwłaszcza marketing bezpośredni, ma na celu właśnie pozyskiwanie nowych konsumentów. Statystyki konwersji na sprzedaż produktów lub usług zależą w dużej mierze od sposobu pozyskania danych, czyli m.in. motywu, dla którego konkretny użytkownik przekazał swoje dane.

directU wspiera firmy w generowaniu oraz pozyskiwaniu leadów, zarówno sprzedażowych (dane osób, którym będziemy mogli w przyszłości coś sprzedać), jak i marketingowych (dane osób, które chcą kupić konkretny produkt lub usługę firmy). Jesteśmy skuteczni i solidni, działamy zawsze zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Segmentacja rynku i klientów

Kluczem do sukcesu firmy jest precyzyjne dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Mechanizmem, które pozwala połączyć jednostkowych konsumentów w większe grupy (pod kątem konkretnych, wspólnych aspektów) jest segmentacja klientówsegmentacja rynku. Z segmentacji korzysta ponad 90% firm działających w branży B2B, a directU wspiera swoich Klientów w skutecznych wykorzystywaniu pełnego potencjału tych narzędzi.