Projekt i planowanie kampanii marketingowej

Kampanie marketingowe obejmują szereg działań, które mają być nie tylko inwestycją w wizerunek firmy, ale przede wszystkim przynieść jej wymierne efekty. Już na etapie projektowania i planowania kampanii reklamowej należy skalkulować koszty i przychody, odpowiednio dobrać grupę docelową i przekaz, a do zmierzenia efektywności działań marketingowych dobrać odpowiednie narzędzia i metody analiz.

Dominujący trend w kampaniach promocyjnych w 2017 roku to przede wszystkim personalizacja. Projektując i planując skuteczne kampanie marketingowe będziemy sięgać po wiedzę pochodzącą z baz danych o klientach i działać wielokanałowo. Spersonalizowane materiały drukowane, newslettery, z dedykowaną grafiką i animacją, a nawet spersonalizowane strony www – to wszystko będzie stanowiło podstawę marketingowych działań w nadchodzących miesiącach. directU pozwoli zautomatyzować większość tych zabiegów, a także scalić poszczególne procesy, od tworzenia i zarządzania kampaniami, po analizę danych i gromadzenie danych zwrotnych.

Etapy kampanii reklamowej

Kampanie reklamowe to jedno z narzędzi stosowanych w brandingu, czyli budowaniu świadomości marki. Planowanie kampanii reklamowej wymaga holistycznego spojrzenia na firmę, jej produkty i/lub usługi, misję i wartości – przekaz marketingowy musi być bowiem spójny. Na kampanię reklamową składają się trzy etapy: planowanie, projektowanie i wdrażanie.

Planowanie kampanii reklamowej to pierwszy etap, podczas którego określany jest: cel kampanii, rodzaj i czas jej trwania, obszar i grupa docelowa, a także budżet przedsięwzięcia. Drugi etap to projektowanie, czyli opracowanie ostatecznej treści i formy kampanii oraz dookreślenie założeń i wybór nośników. Trzeci etap to realizacja kampanii polegająca na wyprodukowaniu wysokiej jakości materiałów oraz prowadzeniu wielokanałowych działań.

Skuteczny plan kampanii to połowa sukcesu

Projekt directU to wsparcie dla firm poszukujących efektywnych rozwiązań marketingowych, które chcą skutecznie pozyskiwać nowych klientów i budować z nimi dobre relacje. W oparciu o stale pogłębianą wiedzę oraz aktualne trendy marketingowe, wykorzystując innowacyjne technologie – planujemy i realizujemy wielokanałowe kampanie w schemacie B2C. Wierzymy, że dobry plan kampanii marketingowej to połowa sukcesu. Kampanie realizujemy korzystając z materiałów dostarczonych przez klienta, bądź przygotowanych we własnym zakresie, posiadamy bowiem zaplecze graficzne i studio fotograficzne.