Analiza skuteczności kampanii marketingowych

Nieodzownym elementem każdej kampanii jest analiza jej skuteczności. Mierzenie stopnia realizacji założonych celów przy pomocy tzw. kluczowych wskaźników efektywności (z j.ang. Key Performance Indicators) to istota KPI marketingu. Zastosowanie KPI pozwala na bieżąco monitorować skuteczność kampanii reklamowych, a co za tym idzie – podejmować szybkie decyzje o ewentualnych zmianach priorytetów bądź działań i udoskonalać strategie.

DirectU dysponuje narzędziami niezbędnymi do dokładnego sprawdzania efektywności podejmowanych przez nas działań. Prowadzimy pogłębioną analitykę internetową, analizujemy na bieżąco rynek i dane, tworzymy zestawienia ilościowe, procentowe i jakościowe, a na ich podstawie tworzymy czytelne raporty dla naszych Klientów.

Wszystkie interakcje z serwisem są rejestrowane

O analizie skuteczności kampanii marketingowej myślimy już na etapie jej projektowania. Wszystkie drukowane przez nas materiały opatrywane są unikalnymi kodami (w tym QR), które prowadzą odbiorców do indywidualnych stron internetowych. Między innymi dzięki temu zabiegowi możliwe jest monitorowanie źródeł odwiedzin stron internetowych, ich częstotliwość, zachowanie klientów w serwisie, a także obserwacja wpływu przekazu marketingowego na konkretne decyzje zakupowe, skutkujące zwiększeniem sprzedaży i/lub pozyskaniem nowych klientów.

Analizie poddajemy również poziom zainteresowania publikowanymi treściami (tzw. contentem) i efektywność wykorzystania mediów społecznościowych. Te dwa wskaźniki dostarczają nam wiedzy m.in. o tym jakie treści bardziej a jakie mniej interesują odbiorców oraz stopniu dopasowania treści komunikatów do potrzeb grupy odbiorców. Najistotniejszym wskaźnikiem dla firm będzie zwrot z inwestycji (ROI), który umożliwia zmierzenie zysków działań prowadzonych w ramach kampanii.

Gromadzimy wszystkie statystyki

Analiza skuteczności kampanii marketingowych to przede wszystkim tworzenie różnego rodzaju statystyk, dzięki którym możliwe jest wyciąganie wniosków pozwalających optymalizować dalsze działania w danej kampanii lub tworzyć jeszcze skuteczniejsze kampanie w przyszłości. Dla usprawnienia naszej i Państwa pracy – archiwizujemy wszystkie statystyki i możemy w dowolnym momencie do nich wrócić.