Fundacje NGO

Organizacje pozarządowe NGO to podmioty niepowiązane z władzami publicznymi, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wśród organizacji NGO najwięcej jest fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą działania o charakterze charytatywnym i edukacyjnym (organizacje społeczne, obywatelskie, ochotnicze lub na rzecz dobra publicznego). Wszystkie te zadania zdecydowanie warte są wsparcia, a profesjonalnie zaprojektowane i przeprowadzone kampanie marketingowe mogą pomóc w wypromowaniu samej organizacji, bądź jakiegoś konkretnego jej celu lub zadania.

Marketing w słusznej sprawie

Marketing i reklama kojarzone są przede wszystkim z komercyjną stroną życia i konsumpcjonizmem. W tym jednak przypadku sprawny marketing może okazać się kluczem do sukcesu organizacji NGO. Przy czym poprzez sukces rozumieć będziemy tutaj przyciągnięcie uwagi jak największej liczby osób, zainteresowanie ich działaniami podejmowanymi przez organizację i wywołanie ich pozytywnej reakcji na nie, np. finansowe wsparcie konkretnego celu.
Organizacje pozarządowe mają zazwyczaj ograniczone fundusze, które mogłyby przeznaczyć na promocję. Dlatego bardzo ważne jest wybranie firmy, która będzie potrafiła dopasować kampanię marketingową do możliwości i potrzeb danej organizacji oraz skutecznie wypromuje jej idee. Nieograniczone możliwości promowania działalności organizacji NGO daje Internet i marketing internetowy.

Promowanie działań organizacji pozarządowych

Promowanie fundacji NGO i stowarzyszeń NGO odbywa się poprzez szczególny rodzaj działań marketingowych, stosowanych w marketingu społecznym oraz za pomocą wybranych narzędzi marketingu komercyjnego. Marketing społeczny powstał w latach 70., w USA i Europie Zachodniej, a jego celem było skuteczne docieranie do wybranych grup docelowych, a następnie: wprowadzanie zmian zachowań lub minimalizowanie zachowań patologicznych, czy propagowanie działań charytatywnych.
Organizacje pozarządowe sięgają również po marketing komercyjny, aby budować wizerunek własnej marki, czy pozyskiwać środki na własną działalność lub jakiś konkretny cel. Kampanie marketingowe organizacji pozarządowych przeprowadza się w oparciu o analizę danych i kieruje do konkretnych grup docelowych wytypowanych w procesie segmentacji rynku (np. segmentacji psychograficznej lub segmentacji wg stylu życia).

directU dla organizacji NGO

directU jest projektem biznesowym Totem.com.pl, która jest jedną z największych i najnowocześniejszych drukarni cyfrowych w Polsce. Naszą misją jest wspieranie swoich klientów w skutecznym docieraniu do odbiorców ich dóbr lub usług. W kampaniach marketingowych działamy wielokanałowo i wykorzystujemy rozwiązania zaawansowane technologicznie.
Przygotowując i przeprowadzając kampanie marketingowe dla organizacji pozarządowych stawiamy na direct marketing, bo wierzymy w siłę bezpośredniego i spersonalizowanego kontaktu z odbiorcami oraz system rekomendacji. W procesie komunikacji z klientami docelowymi wykorzystujemy różnorodne kanały komunikacji, docierając do konsumentów poprzez wiele mediów: tradycyjne, internetowe oraz poprzez druk spersonalizowany (ulotki, listy itp.) Na bieżąco analizujemy efektywność kampanii i stosujemy KPI w celu mierzenia jej celów.