Efektywne wykorzystanie budżetu – ROI

Inwestowanie w marketing ma charakter perspektywiczny – działania, które podejmujemy w teraźniejszości, mają dać efekt w przyszłości (bliższej lub dalszej). Cele marketingowe powinny być tożsame z celami firmy. Pozwoli to nam stworzyć konkretny budżet marketingowy, którego wielkość powinna zależeć od wielu czynników, m.in.: od wielkości rynku, strategii przedsiębiorstwa oraz ilości i siły konkurencji.

Efektywne wykorzystanie budżetu pozwala na osiągnięcie jak najwyższego zwrotu z inwestycji. Należy skupić się przede wszystkim na stałych klientach, którzy już obdarzyli firmę swoim zaufaniem oraz konsumentach wstępnie zainteresowanych ofertą (klientach potencjalnych, typowanych na podstawie baz danych). Najczęściej najmniejszą część środków przeznacza się na promocję wśród tzw. uniwersum, czyli w grupie osób, co do których nie mamy gwarancji, że będą zainteresowani usługami lub produktami przedsiębiorstwa.

Precyzyjnie zaadresowane działania

Najważniejszym trendem współczesnego marketingu jest personalizacja przekazu, która oznacza przede wszystkim precyzyjne adresowanie wszelkich działań. Zindywidualizowane treści są skuteczniejsze, bo ich odbiorcy zdecydowanie łatwiej je rozkodowują i przyswajają oraz swobodnie z nich korzystają.

Stosowanie marketingu spersonalizowanego umożliwia maksymalizację zwrotu z inwestycji w działania marketingowe. Zamiast przeznaczać środki pieniężne na rozsyłanie jednorodnych komunikatów/ofert do szerokiego grona odbiorców, ale bez analizy ich preferencji – lepiej dotrzeć do mniejszej liczby osób, proponując im jednocześnie treści odpowiadające ich zainteresowaniom i potrzebom.

ROI – return of investment

Wskaźnik ROI (z ang. return of investment) to wskaźnik rentowności, który powinien być stosowany do pomiaru efektywności działań marketingowych podejmowanych przez firmy. ROI informuje nas o procentowej wysokości zwrotu (czyli o zysku) z zainwestowanych w marketing środków pieniężnych. Dbanie o wysoki wskaźnik zwrotu z inwestycji wymaga stałego monitorowania działań marketingowych i w razie potrzeby ich odpowiedniego modyfikowania.