Branża medyczna i farmaceutyczna

Branża medyczna i farmaceutyczna rozwijają się w bardzo szybkim tempie i charakteryzują się ostrą konkurencją. To również branże, które podlegają ścisłej kontroli prawnej określającej co i jak wolno promować. Wyspecjalizowane kampanie marketingowe służą nie tylko reklamowaniu konkretnych produktów bądź usług, ale również stanowią istotny element systemu informacji o lekach, produktach medycznych, suplementach diety oraz usługach medycznych.

Co wolno, a czego nie wolno?

Wszelkie działania w branży medycznej i farmaceutycznej muszą być doskonale dobrane (do produktu i odbiorcy) oraz zgodne z ustawą o prawie farmaceutycznym (nadzoruje je Główny Inspektorat Farmaceutyczny). Niedozwolone jest reklamowanie leków na receptę (RX), a promocja leków bez recepty, produktów medycznych i suplementów diety musi mieć określoną przepisami formę i zawierać konkretne komunikaty.

Działania promocyjne produktów farmaceutycznych (leków, produktów medycznych i suplementów diety) nie mogą wywoływać w odbiorcach wrażenia, że niezastosowanie danego leku będzie miało negatywny wpływ na ich zdrowie. Nie należy również gwarantować skuteczności produktu, a każda reklama leku, produktu medycznego lub suplementu diety (bez względu na rodzaj medium) powinna zawierać komunikat, którego treść zaczyna się od słów: „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki…”.

Skuteczny marketing farmaceutyczny

Skuteczność marketingu farmaceutycznego i medycznego zależy przede wszystkim od odpowiednio zaprojektowanej strategii oraz kondycji wszystkich jej elementów. Koncepcja marketingu opiera się w tym przypadku na zasadzie 5P: product (selekcja i rozwój produktu), price (ustalenie ceny/ wartości rynkowej produktu), promotion (opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej) oraz place (wybór odpowiedniego miejsca do promocji i dystrybucji produktu).

W sprzedaży i marketingu farmaceutycznym coraz wyraźniej widać zmianę koncepcji – działania promocyjne kierowane do masowego odbiorcy zastępuje spersonalizowany marketing bezpośredni, który pozwala na skuteczne docieranie do konkretnych klientów, potencjalnie zainteresowanych danym produktem. Direct marketing to zabiegi promocyjne projektowane i realizowane w oparciu o rozbudowane bazy danych konsumentów.

directU – ekspert marketingu bezpośredniego!

directU to projekt biznesowy firmy Totem.com.pl (jedna z największych i najnowocześniejszych drukarni cyfrowych w Polsce), którego celem jest wspieranie przedsiębiorców w skutecznym docieraniu do klientów – aktualnych i potencjalnych. directU, wykorzystując innowacje technologiczne, projektuje i realizuje wielokanałowe kampanie marketingowe, które charakteryzują się wysokim stopniem spersonalizowania.

Przygotowując i przeprowadzając kampanie marketingowe dla firm z branż: medycznej i farmaceutycznej stawiamy na marketing bezpośredni, oparty na profesjonalnej, pogłębionej analizie danych wyjściowych. Znamy i stosujemy w praktyce wszystkie przepisy prawne dotyczące realizacji kampanii promocyjnych w tym sektorze. Wysyłamy oferty wybranych produktów lub usług medycznych do indywidualnych klientów, uwzględniając nie tylko ich płeć i wiek, ale również stan zdrowia i środowisko, w którym funkcjonują. Działamy wielokanałowo i docieramy do konsumentów poprzez różnego rodzaju media (w tym: strony internetowe i media społecznościowe oraz mailing), a także ulotki i listy papierowe (druk spersonalizowany!). Na bieżąco analizujemy efekty kampanii oraz stosujemy KPI w celu mierzenia realizacji jej celów.