Znaczenie właściwej treści w marketingu

Dzięki segmentacji klientów i personalizacji przekazu, zwiększamy szansę, aby odbiorca komunikatu stał się klientem.

Marketing treści oznacza publikowanie treści atrakcyjnych i przydatnych dla sprecyzowanej grupy odbiorców. Dzięki segmentacji klientów i personalizacji przekazu, będzie on lepiej odebrany, przyswojony i zwiększy szansę, aby odbiorca komunikatu stał się klientem.

Aby jednak taki cel osiągnąć, musi zostać spełnione kilka warunków, decydujących o skuteczności marketingu treści.

  • Przekazywane treści nie mogą być czysto promocyjne – w oczach odbiorców nie są one ani ekscytujące, ani inspirujące, a to właśnie są kluczowe wyznaczniki marketingu treści.
  • Treść jest adekwatna do założonego przekazu – ogólne, hasłowe materiały nie spowodują zwiększenia sprzedaży. Kreując treść, upewnij się, że będzie ona użyteczna dla czytelnika, nawet jeśli wprost nie promuje Twojej firmy.
  • Rozwiązuje/wyjaśnia problem biznesowy – lub przynajmniej zbliża do jego rozwiązania. Treści nie wnoszące niczego do poziomu wiedzy odbiorców, zostaną przez nich zignorowane, a szanse komunikacji zmarnowane.
  • Tekst jest dobrze napisany – to pozornie błahe spostrzeżenie, lecz o istotnych skutkach. Nawet ciekawa i ważna treść przekazana w nieskładny sposób, może nie tylko nie odnieść pożądanego rezultatu, ale nawet zepsuć reputację firmy.
  • Przekaz musi współgrać z celami firmy – nawet najlepsza treść, która nie służy realizacji celów firmy, będzie tylko marnowaniem zasobów poświęconych na jej wytworzenie i wyemitowanie.
  • Treści muszą być wiarygodne – cokolwiek zostanie napisane, nie może być potraktowane jedynie jako zestaw haseł sprzedażowych. Ważne, aby poza hasłami i twierdzeniami tekst zawierał również realne dane i statystyki, potwierdzające stawiane tezy.

Trzeba ciągle mieć na uwadze cel, jaki ma zostać osiągnięty i stosownie do tego dobrać właściwe treści. Treści te zależą też od profilu odbiorcy i jego doświadczeń, stąd niezbędna jest właściwa personalizacja, która umożliwi spełnienie wszystkich założeń dla marketingu treści.

 Oprac. na podstawie materiałów Marketo thought leadership www.marketo.com