Trendy i nowe idee w marketingu 2016

Marketing roku 2016 jest skupiony na zarządzaniu klientem w nowy sposób.

Marketing roku 2016 jest skupiony na zarządzaniu klientem w nowy sposób. W raporcie “State of Marketing” Salesforce Research znajdujemy podsumowanie rozmów z niemal 4 000 szefów marketingu firm z całego świata. Celem badania była identyfikacja głównych trendów, sposobów na sukces stosowanych przez najlepszych oraz najważniejsze koncepcje, dotyczące marketingu cyfrowego.

Kluczowe spostrzeżenia z raportu to dominacja technologii cyfrowych we współczesnym marketingu oraz maksymalne skupienie uwagi na doświadczeniu klienta w relacji z firmą.
Dzięki rewolucji technologicznej, klient ma w tej chwili więcej wiedzy i możliwości niż kiedykolwiek przedtem. Połączenie wszystkich doznań, wrażeń i emocji klienta na styku z firmą buduje jego doświadczenie. Właśnie na poprawie doświadczenia klienta skupia się obecnie aż 88% odnoszących sukcesy marketingowców. Wdrożenie strategii, mających na celu poprawę doświadczenia klientów we wszelkich kontaktach z firmą (produkty, usługi, marka, kanały dostępu) poprawiło osiągane wyniki, zarówno zwiększając obrót, jak i zmniejszając rotację klientów. Twierdzi tak 73% badanych.
Ważnym elementem budowy takiej strategii jest jednolity i spójny obraz klienta w systemach informatycznych firmy. 64% odnoszących sukcesy marketingowców wdrożyło mechanizmy, pozwalające im w jednolity sposób widzieć klienta, niezależnie od kanału komunikacji z nim.
Budowanie spójnego doświadczenia klienta nie może się odbyć bez właściwego kreowania treści marketingowych. Jest to proces wymagający planowania, znajomości swoich odbiorców i wysokiej jakości mediów komunikacyjnych. Jednak sprawnie przeprowadzony, pozwala uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją zalewającą klientów standardowym przekazem. Wśród odnoszących sukcesy marketerów aż 77% stosuje takie podejście. Jednocześnie zwracają oni uwagę na wagę wykorzystywania informacji zwrotnych, płynących od klientów otrzymujących pierwotny przekaz i sprawne wplatanie pozyskanych informacji w dalszą komunikację.

Oprac. na podst. 2016 State of Marketing; Salesforce Research