Przyszłość w personalizacji

Przyszłość marketingu skupiać się będzie wokół poszukiwania odpowiedzi na oczekiwania indywidualnych konsumentów.

Przeprowadzone w roku 2015 przez firmę Teradata badanie – 2015 Global Data-Driven Marketing Survey pozwala ocenić wartość personalizacji dla wszelkich działań marketingowych w nadchodzącej przyszłości. Zdaniem Darryl’a McDonald’a, prezesa Teradata “Wyniki analizy jasno pokazują, że przyszłość marketingu skupiać się będzie wokół poszukiwania odpowiedzi na oczekiwania indywidualnych konsumentów. Dziś specjaliści ds. marketingu oczekują przede wszystkim dostępu do miarodajnych, zindywidualizowanych i opartych na wiarygodnych danych raportów, które pozwolą poznać, respektować oraz odpowiadać na oczekiwania klientów”.

Krótko podsumowując wyniki badań, można wymienić główne oceny badanych

  • 90% specjalistów ds. marketingu za priorytet uznaje personalizację działań marketingowych. Marketerzy oczekują przejścia od segmentacji klientów do kontekstowej i prowadzonej w czasie rzeczywistym personalizacji bezpośrednich kontaktów z odbiorcami.
  • Zdaniem 83% ankietowanych, personalizowane treści powinny być dostarczane wielokanałowo.   Zachowanie spójności przekazu we wszystkich kanałach jest kluczowe dla niemal połowy badanych (44%), obecnie bowiem stanowi to problem.
  • 38% ankietowanych za najpoważniejsze wyzwanie uznaje zwiększenie efektywności pozyskiwania oraz utrzymania klientów. Jako drugie z kolei istotne wyzwanie marketerzy wskazali zapewnienie wsparcia realizacji celów biznesowych (29%).
  • Marketing oparty na danych jest obecnie ponad dwukrotnie bardziej popularny niż 18 miesięcy temu. Systematyczne wykorzystywanie danych na potrzeby marketingu deklaruje 78% marketerów, wobec 36% w 2013 roku.
  • Specjaliści ds. marketingu nadal borykają się z problemami w zakresie personalizacji ofert oraz komunikacji. Tylko 50% badanych rutynowo podejmuje oparte na danych działania mające na celu budowanie zaangażowania konsumentów, a 44% ankietowanych przyznaje, że w ich organizacjach brak jest spójnej, wielokanałowej komunikacji. Dodatkowo, 80% marketerów podkreśla, że nadmierna silosowość danych pozostających w gestii działów marketingu ogranicza dostęp do informacji na temat efektywności kampanii realizowanych przy użyciu różnych kanałów marketingowych. Integracja marketingu i technologii staje się strategicznym priorytetem.
    Oprac. na podst. badania Teradata – 2015 Global Data-Driven Marketing Survey