Baza wiedzy

Gromadzimy dla Ciebie informacje o tym, co dzieje się na rynku. Zapoznaj się z trendami.

Personalizacja

Ideą przyświecającą projektowi directU jest uzyskiwanie wysokiego poziomu identyfikacji odbiorców z dostarczaną im ofertą.

Dzieje się to dzięki personalizacji rozumianej szerzej niż uzupełnianie danych adresowych i wysyłanie sztampowych listów do bazy obecnych bądź potencjalnych klientów. Środki zainwestowane w marketing 1:1, o treści dopasowanej indywidualnie do profilu odbiorcy, poparte analizą danych i przekazane w atrakcyjnej formie w wielu kanałach, przynoszą zdecydowanie lepsze efekty. Jesteśmy o tym przekonani, a potwierdzają to liczne badania marketingowe. W poniższych artykułach przedstawiamy badania i opinie na ten temat.

Znaczenie właściwej treści w marketingu

Dzięki segmentacji klientów i personalizacji przekazu, zwiększamy szansę, aby odbiorca komunikatu stał się klientem.

Czytaj więcej
Closeup young man hands holding credit card and using cell, smart phone for online shopping or reporting lost card, fraudulent transaction
Przyszłość w personalizacji

Przyszłość marketingu skupiać się będzie wokół poszukiwania odpowiedzi na oczekiwania indywidualnych konsumentów.

Czytaj więcej
Warstwa 3
Przygotuj swoją firmę na marketing 1:1

Właściwie przygotowana i zrealizowana kampania marketingowa 1:1 może zwiększyć wartość Twoich klientów.

Czytaj więcej
Businessman putting last block to the tower
Siła przekazu

Potrzeba zwrócenia uwagi odbiorcy, jak najmocniejszego zaistnienia w jego świadomości i bezpośredniego wpływania na podejmowane przez niego decyzje są istotą przekazu marketingowego.

Osiągnięcie tego celu staje się łatwiejsze, jeśli prezentowany odbiorcy przekaz będzie wyróżniał się spośród innych, którymi jesteśmy bombardowani jest każdego dnia. Można w tym celu wykorzystać różne środki i narzędzia. W artykułach omawiamy koncepcje i analizy tego zagadnienia.

Siła oddziaływania Direct Mail

60% odbiorców direct mailingu odwiedza w jego następstwie stronę internetową.

Czytaj więcej
frau sitzt am küchentisch und liest einen brief
Drukowane katalogi? Tak, to ma sens

Katalogi drukowane stanowią coraz ważniejszy sposób komunikowania treści marketingowych dla wymagających klientów.

Czytaj więcej
Warstwa 3
Czy młodzież przeczyta papierowy list z ofertą?

Wszechobecność e-komunikatów powoduje, że przyciągnięcie uwagi odbiorcy staje się bardzo trudne.

Czytaj więcej
fotolia_70666945_subscription_xxl-1024x683
Trendy i tendencje

Wyciąganie wniosków z cudzych sukcesów jest efektywną metodą poprawy jakości własnego działania.

Chcemy promować tendencje światowego marketingu na polskim rynku, koncentrując się na tych, do których wdrożenia i realizacji możemy się przyczynić, dzięki posiadanym technologiom i doświadczeniu.

5 sposobów na lepsze dotarcie do klienta

We współczesnych relacjach klient – przedsiębiorca liczy się ich jakość i efektywność, ale również czas.

Czytaj więcej
directU-zdjecie-onas
Segmentacja klientów – wstęp do personalizacji

Właściwie przeprowadzona segmentacja bazy klientów pozwala uzyskać lepsze wyniki kampanii.

Czytaj więcej
Tv.
Technologie mobilne zmieniają nawyki klientów

Zmiana nawyków klientów pod wpływem technologii mobilnych jest faktem.

Czytaj więcej
Tv.