Zwrócisz uwagę klienta i wzbudzisz jego zainteresowanie indywidualnie dopasowanym przekazem, kierowanym wprost do niego, dzięki czemu nie pominie Twojej oferty.

sila przekazu

Uzyskasz nowe informacje o zachowaniach i preferencjach klientów. Zróżnicujesz ich pod względem potrzeb i wartości dla firmy. Zaobserwujesz, jak reagują na wysyłane do niego komunikaty, zmodyfikujesz i dopasujesz je dokładnie do profilu klienta.

profit5

Koniec z wydawaniem pieniędzy “na ślepo”. Zmaksymalizujesz zwrot z inwestycji poprzez prowadzenie precyzyjnie zaadresowanych działań marketingowych zamiast komunikowania jednorodnych, niepersonalizowanych treści.

profit4

Przestaniesz wysyłać marketingowy spam, zaczniesz kierować do klienta indywidualne, w pełni przemyślane oferty. Zbudujesz w nim poczucie profesjonalizmu swojej firmy i realnej troski o jego potrzeby.

profit3

Dzięki synergii treści i formy indywidualnych komunikatów, wysokiej jakości ich przygotowania, zastosowaniu nowoczesnych kanałów dotarcia oraz innowacyjnego druku cyfrowego, Twoje kampanie będą skuteczniejsze.

wieksz skutecznosc

Teraz już zawsze będziesz wiedział, co się dzieje w trakcie kampanii, dynamicznie zareagujesz na zaistniałe sytuacje. Na koniec dostaniesz statystyki pozwalające uzupełnić wiedzę o rynku i klientach.

profit1
Specyfika usługi

Aż 77% konsumentów potwierdza, że prawdopodobieństwo zapoznania się z przesłaną ofertą rośnie, jeśli propozycja została spersonalizowana i dopasowana do ich potrzeb i/lub historii zakupów. Dzięki personalizowanym kampaniom poziom odpowiedzi klientów sięga 30%.

Badania konsumenckie potwierdzają, że to nie sam kanał komunikacji wpływa na skuteczność kampanii. Jedynie dzięki właściwemu połączeniu różnych sposobów dotarcia  do klienta – np. druku, e-maila, osobistej strony www i mediów społecznościowych można dostarczyć właściwy przekaz, właściwej osobie we właściwym czasie.

Silne powiązanie personalizowanych przesyłek papierowych (zawierających np. kody QR) z dedykowanym e-mailingiem i spersonalizowanymi stronami www, umożliwia śledzenie przebiegu kampanii oraz monitorowanie zarówno zainteresowania, jak i odpowiedzi zwrotnych generowanych przez klientów. Pozwala także obserwować zmienność poziomu zainteresowania w czasie.

Oferta

Masz pomysł na kampanię promocyjną i szukasz wykonawcy? A może potrzebujesz wsparcia już na etapie zaprojektowania działań? Pomożemy Ci w każdym z tych przypadków. Zobacz, co oferujemy.

Dlaczego my?

Spersonalizowane działania marketingowe

Ponad połowa ankietowanych przez InfoTrends klientów, oczekiwała od współpracujących z nimi drukarni pomocy i doradztwa w zakresie kampanii cross mediowych.

Dlatego directU nie koncentruje się na prostym druku, czy przygotowaniu strony www, ale na tym jak dzięki posiadanym przez Ciebie danym mocniej zaangażować Twoich klientów, wzmocnić Waszą współpracę i pomóc pozyskać nowych odbiorców. Wszystko po to, aby w efekcie uzyskać niższe koszty dotarcia do klienta docelowego, zapewnić długofalową rentowność Twojej firmy i wzmacniać przewagę konkurencyjną. Pomożemy Ci wkroczyć do świata analizy i segmentacji danych, natomiast dzięki posiadanym technologiom umożliwimy głęboką personalizację komunikatów marketingowych.

Pokażemy Ci, jak stosować informacje zwrotne do dynamicznego modyfikowania przebiegu kampanii. Będziemy śledzić rezultaty, abyś na ich podstawie podejmował najlepsze biznesowe decyzje.

Dla kogo?

Jeśli chcesz zwiększyć lojalność swoich klientów i efektywnie pozyskiwać nowych, pomożemy to osiągnąć.

Wspólnie przeanalizujemy cel i wypracujemy koncepcję kampanii, a następnie przygotujemy projekt graficzny i plan działań. Opieramy się na doświadczeniach z polskiego rynku oraz obserwacji najnowszych europejskich i światowych trendów. Jeśli masz własny pomysł na kampanię, zrealizujemy go sprawnie i profesjonalnie.

Zobacz, jakie to łatwe

Razem przejdziemy przez cały proces realizacji kampanii crossmediowej.

Będziemy z Tobą od punktu wyjścia, czyli weryfikacji danych, jakie posiadasz o swoim kliencie, poprzez wdrożenie kampanii aż do oceny efektywności przeprowadzonych działań.

Analiza danych
01

Zaczynamy od analizy wszystkich informacji o kliencie, które dotychczas zebrałeś. Porządkujemy je, systematyzujemy i segmentujemy. Kształt i zawartość wyjściowej bazy będzie podstawą wszystkich kolejnych działań.

Projekt kampanii
02

Rozpatrujemy różne modele działań, weryfikujemy cele biznesowe, doprecyzowujemy Twoje potrzeby i oczekiwania. Tworzymy i wybieramy kreację, formujemy ostateczny komunikat, ustalamy kanały kontaktu z klientem, wyceniamy wartość kampanii.

Realizacja i dystrybucja
03

Po wybraniu środków kontaktu z klientem, przystępujemy do wdrożenia. Drukujemy niezbędne materiały promocyjne, sprawując jednocześnie pełną kontrolę nad ich poprawnością, dystrybuujemy je do klienta, uruchamiamy kanały elektroniczne.

Monitoring kampanii
04

Od początku podejmowanych działań sprawujemy pełną kontrolę nad przebiegiem kampanii. Sprawdzamy, czy przekaz dociera do klienta i jak jest odbierany. Obserwujemy, czy i jak klient odpowiada na kierowane do niego treści.

Przetwarzanie danych zwrotnych
05

Analizujemy wszystkie informacje, które zwrotnie otrzymaliśmy od klienta docelowego ze wszystkich kanałów komunikacyjnych. Uzupełniamy wyjściową bazę danych. Jeśli jest taka potrzeba, modyfikujemy przekaz kierowany do klienta.

Ocena skuteczności
06

Czas na podsumowanie. Po zakończeniu kampanii mierzymy i oceniamy jej wyniki. Sprawdzamy, w jakim stopniu osiągnęliśmy założone cele. Mamy podstawę do podjęcia przemyślanych decyzji biznesowych i zainicjowania kolejnej kampanii.